Filtrácia bazéna

Filtrácia bazéna

Základným predpokladom pre dosiahnutie kryštálovo čistej vody v bazéne je správne navrhnuté a dobre fungujúce filtračné zariadenie. Filtračný okruh môže správne fungovať iba v súčinnosti s chemickou úpravou vody a naopak. Aká filtrácia bazéna je vhodná pre ten váš? 


filtracia bazena

 

Typy bazénovej filtrácie 

Kartušová filtrácia – menej výkonná, vhodná do menších bazénov s objemom do 8 m3, náročnejšia na údržbu, zato lacnejšia na obstaranie 

Piesková filtrácia – výkonnejšia, vhodná do veľkých bazénov, možné na ňu pripojiť aj ďalšie príslušenstvo, znižuje spotrebu bazénovej chémie

Z čoho pozostáva filtrácia bazéna? 

Filtračné zariadenie pozostáva z filtračnej nádoby s obsahom kremičitého piesku. V poslednej dobe sa stále viac používajú kvalitnejšie filtračné náplne s drveným sklom.

V celkovej schéme zariadenia môže byť zakomponovaný tiež ohrev vody (elektrický, tepelné čerpadlo, slnečné kolektory) a dávkovanie chemických prípravkov.

Ako funguje filtrácia bazéna? 

Filtračná nádoba je cez 6-cestný ventil prepojená s cirkulačným čerpadlom a tryskami umiestnenými v bazénovej vani. Preháňaním vody cez piesok/ kartušu dochádza k zachytávaniu nečistôt a následnému návratu vody späť do obehu. Preto je potrebné filtráciu pravidelne čistiť - kartušovú relatívne často, pieskovú raz za sezónu, prípadne 2, v závislosti od typu.

Každé filtračné zariadenie je nevyhnutné po sezóne zazimovať náležitým spôsobom.  


Úprava vody