Montáž technológie do bazéna

Montáž technológie do bazéna

Predposledným krokom pred spustením bazéna do prevádzky je montáž technológií. Pozostáva z inštalácie základných a doplnkových komponentov:

  • filtračný okruh (filter, čerpadlo, trysky)
  • dávkovacie zariadenia chemických prípravkov
  • doplnkové prvky: elektro-ohrev, tepelné čerpadlo, UV lampa, ozónový generátor, solinátor, alebo ionizačná jednotka.

Najjednoduchšie dávkovacie zariadenie by malo byť schopné dávkovať prípravok pH mínus a dezinfekčný prípravok (chlórový alebo bezchlórový).

Dôležité: Šachta, v ktorej sa technológia nachádza, musí byť dobre odvetraná a odkanalizovaná.


Spustenie bazéna