Návrh a realizácia bazénov

Návrh a realizácia bazénov

Kvalitná výstavba bazéna realizovaná na základe odborných postupov a projektu je predpokladom jeho dlhodobého a bezproblémového užívania. Nakoľko bazén je vodohospodárska stavba, jeho výstavba si vyžaduje vypracovanie projektovej dokumentácie s náležitými údajmi.

Realizácia bazéna v krokoch 

  • Výstavba bazéna začína výkopovými prácami a odvozom zeminy, následne pokračuje betonážou, vytiahnutím stien, realizáciou šachty a zateplením.
  • Ďalším krokom je realizácia vnútornej plochy bazéna v závislosti od typu bazéna.
  • Montovanie technológie – pre vhodné fungovanie bazéna je nevyhnutné použiť technológie uľahčujúce údržbu a užívanie bazéna.
  • Spustenie bazéna do prevádzky – aj samotné spustenie do prevádzky si vyžaduje konkrétne kroky. 
  • Finálne úpravy okolia bazéna – aby bol prístup do bazéna bezpečný a jeho využitie pohodlné, je nevyhnutné náležite upraviť aj bezprostredné okolie bazéna. Betónová obruba, dlažba, drevené terasy, schody, madlá či bazénové prekrytie a vyhrievanie tvoria súčasť vyžadovaného komfortu.
  • Záručný a pozáručný servis – solídna realizačná spoločnosť okrem samotnej výstavby poskytuje a servis bazénov. Servis a starostlivosť o bazén zahŕňa kontrolu kvality vody, vysávanie a čistenie bazéna, a pod.

 


Montáž technológie