Plánovanie bazénov

Plánovanie stavby bazéna


Vhodné miesto pre bazén?

Adekvátne situovanie bazéna je základom jeho komfortného užívania. V závislosti od priestorových možností a požiadaviek na využitie ( sezónne, celoročné) je potrebné zvoliť optimálnu veľkosť bazéna.

Rodinné bazény rozdeľujeme podľa umiestnenia na:

1.Vonkajšie (záhradné) bazény

Pri plánovaní stavby vonkajšieho bazéna je dôležité vybrať správne miesto na pozemku. Bazén by mal byť umiestnený s orientáciou na juh, aby nebol v tieni domu, alebo oplotenia. Vyššie stromy nie je vhodné vysádzať v blízkosti bazéna. Padajúce listy zvyšujú nároky na starostlivosť o bazén.

 

vonkajsi-bazen

2.Vnútorné (interiérové) bazény 

 

vnutorny-bazen

2. Elektrické prípojky

K miestu inštalácie bazénovej technológie je potrebné priviesť elektrické pripojenie 230V/400V a tiež vodovodné pripojenie na dopĺňanie bazéna vodou.

 

3. Voda v bazéne

Pokiaľ má byť na naplnenie bazéna použitá voda zo studne, je potrebné nechať si urobiť chemický rozbor hlavne na obsah železa, mangánu, vápnika a horčíka (tvrdosť vody).  Ak  voda  obsahuje  vysoké  koncentrácie  týchto  látok, je potrebné ju pred plnením bazéna vhodne upraviť.


Pokračujte v sekcii návrh a realizácia