Spustenie bazéna

Spustenie bazéna do prevádzky

Pred prvým naplnením bazéna vodou je potrebné vykonať nasledovné úkony:

Ako spustiť bazén do prevádzky? 

  1. Bazén dôkladne vyčistiť od mechanických nečistôt.
  2. Po napustení bazéna vodou vyprať filter a uviesť do činnosti filtráciu. Zmerať hodnotu pH (7,0 – 7,2).
  3. Pri prvom napustení preventívne použiť prípravky na úpravu tvrdosti vody a odstránenie kovov (železo, mangán). Po zreagovaní prípravkov, po cca 1-2 dňoch, vyprať pieskový filter, zašokovať vodu v bazéne vhodným dezinfekčným prípravkom a znova zmerať hodnotu pH.
  4. Filtráciu nastaviť tak, aby bola v činnosti hlavne cez deň cca 8 hodín. Pri krátkej dobe filtrácie sa zvyšuje spotreba bazénovej chémie a zhoršuje kvalita vody.
  5. Bazén počas prevádzky kontrolovať 1x týždenne, pri vyšších teplotách aj častejšie. Ideálne množstvo chlóru je 0,3 – 0,5 mg/l,  hodnota pH  7,0 – 7,2.

Bazénová chémia a jej dávkovanie  

  • Ručné dávkovanie - sa dávkujú chemické prípravky vo forme granúl a dávkovacích tabliet.
  • Automatické dávkovanie - sa dávkujú chemické prípravky v tekutej forme, používa sa dávkovacie zariadenie v súčinnosti s meracím prístrojom, ktorý meria a vyhodnocuje hodnoty kvality vody. Spotreba dávkovanej chémie je závislá tiež od teploty vody. Čím je voda teplejšia, tým viac chémie sa spotrebuje. Pri každodennej kontrole kvality vody sa odporúča vyprať pieskový filter.

Technológia