Úprava vody

Úprava vody v bazéne

Chemická úprava vody

Aby bola voda v bazéne hygienicky nezávadná a zostala číra v priebehu dlhšieho obdobia, je potrebné priebežne do nej pridávať určité množstvo vhodných chemických prípravkov. Rovnako je potrebné meranie parametrov vody. Bez merania by nebolo možné chemické prípravky do bazénovej vody správne nadávkovať.

Nastavenie hodnoty pH

Hodnota pH vody v bazéne je veľmi dôležitá. Vo väčšine prípadov má tendenciu vo vode časom stúpať. Vtedy je potrebné upraviť ju pomocou prípravku pH mínus na hodnotu 6,8 - 7,2.

Nesprávne pH vody v bazéne a jeho následky

Nižšie hodnoty pH v bazénovej vode môžu spôsobiť koróziu kovových materiálov a vyblednutie plastových fólií.

Pri vyšších hodnotách pH neúčinkuje dezinfekcia vody chlórom, znížená je vločkovacia schopnosť flokulantu, vznikajú zrazeniny vápnika a horčíka, voda v bazéne má zvýšený zákal, chlórový zápach, môže dochádzať k usadzovaniu vodného kameňa na stenách bazéna a k upchávaniu filtra.

Vločkovanie (flokulácia)

Jemne rozptýlené koloidné látky vo vode, spôsobujúce zákal vody nedokáže filter zachytiť. Pridaním vločkovača (flokulantu) sa tieto mikročastice zhlukujú do väčších útvarov, ktoré filter účinne odfiltruje.

Dezinfekcia vody

Najbežnejšia a najviac používaná je chlórová dezinfekcia bazénovej vody – používajú sa prípravky v kvapalnej forme, vo forme granulátu, prípadne chlórové tablety.

  • Rýchlo rozpustný chlór sa používa na dezinfekciu vody po naplnení bazéna vodou.
  • Pomaly rozpustné tablety sa používajú na udržiavanie koncentrácie voľného chlóru v bazénovej vode.

Pri reakcii chlóru s organickými látkami, ktoré sa do vody počas kúpania dostali (hlavne pot, …) vznikajú vedľajšie produkty chlorácie vody – chloramíny, ktoré majú dráždiace účinky na pokožku a sliznice a výrazný zápach po chlóre.
Pri vonkajších bazénoch je potrebné brať na zreteľ, že určité množstvo chlóru z vody uniká vplyvom zvýšenej teploty a tiež slnečného žiarenia.
V prípade alergií na chlórové preparáty je možné uprednostniť bezchlórovú chémiu alebo jej kombináciu s UV žiaričom, prípadne s iným vhodným zariadením.
V poslednej dobe sa čoraz viac používajú automatické dávkovače kvapalných prípravkov na úpravu vody. Zvyšujú komfort a spoľahlivosť správnej úpravy bazénovej vody.

Chemická úprava vody, Nastavenie hodnoty pH, Vločkovanie, Dezinfekcia vody


Bazénové atrakcie